Taideleirit

Kodisjoella on pidetty nuorten taideleiri joka vuosi vuodesta 2003 lähtien.Betonityö

Leiri on tarkoitettu 11-14-vuotiaille taiteen tekemisestä kiinnostuneille nuorille. Betonityö on Väinö Ylenin perinteitä noudattaen kuulunut joka vuosi taideleirin ohjelmaan. Muut taidetyöt ovat vaihdelleet vuosittain.

Leirille osallistuvat nuoret saavat kokemusta leirielämästä, todennäköisesti ainutlaatuisia elämyksiä luonnosta ja maalaismiljööstä. Nuorten sosiaaliset taidot kehittyvät kokemuksen kautta. Leirikokemuksen lisäksi heitä ohjataan havaitsemaan taiteelliset kykyjensä ja vahvistetaan niitä.